Rengöring av imkanal

Enligt lagen om skydd mot olyckor måste eldstäder, värmepannor och imkanaler i storkök sotas och rengöras regelbundet.

Med imkanal i storkök menas med skorsten eller frånluftskanalen mellan köket och taket där ofta en fläkt finns monterad.

Rengöring sker för att hålla ner fettbeläggningen som annars kan utgöra en brandrisk i och utanför imkanalen. En smutsig kanal kan också leda till försämrad funktion då filter och fläkt ofta täpps igen av fett vilket kan leda till lukt och rökutveckling.

Enligt Bodens kommuns föreskrifter om sotning i enlighet med MSBFS 2014:6 samt med stöd av 3 kap 1 §, Förordningen 2003:789 om skydd mot olyckor från 2015:12:01, så gäller följande frister för imkanal:

Imkanaler i restauranger eller andra storkök

Frist Tillämpningskriterier
3 ggr/år

Avser imkanaler som betjänar ett kök där matlagning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov.

1 ggr/år

Avser imkanaler som betjänar ett kök för endast uppvärmning av mat eller motsvarande verksamhet.

 

Senast uppdaterad: 2024-01-04