Släckanläggning i kök

I restauranger och skolmatsalar finns ofta en serveringsdel i direkt anslutning till köket.

En brand i köket kan utvecklas snabbt och påverka både personal och gäster. För att trygga utrymningssäkerheten kan brandtekniska åtgärder krävas.

 • Räddningstjänstens krav på släckanläggningar i kök gäller i första hand för restauranger/matsalar avsedda för fler än 150 personer.
 • Restauranger för fler än 50 men mindre än 150 personer kan omfattas av kravet beroende på verksamhetens karaktär, lokalens överblickbarhet, tillgång till utrymningsvägar samt fysisk utformning i övrigt.
 • Fritöser i kök anses som särskilt brandfarliga.

Brandteknisk avskiljning

Enligt Boverkets byggregler ska verksamheter som inte har omedelbart samband utgöra olika brandceller. I restauranger som nämns ovan ska tillagningskök avskiljas brandtekniskt från serveringsdelen.

 • Med tillagningskök menas kök där tillagning sker med stekbord, fritös, gas etc.
 • Vilken brandteknisk klass på avskiljningen som krävs beror på i vilken typ av byggnad restaurangen/matsalen finns.
 • Avskiljning i brandteknisk klass EI 60 krävs för Br1-byggnader, för Br2- och Br3-byggnader krävs brandteknisk klass EI 30.

Släckanläggning

 • Kök kan vara i samma brandcell som serveringsdelen om en fast släckanläggning finns installerad som punktskydd.
 • Släckanläggningen ska vara utformad så att bränder på stekbord, fritöser och i spiskåpor släcks samt att brandspridning via fläktfilter och imkanal förhindras.
 • Manuell aktivering av släckanläggningen ska finnas på lätt åtkomlig plats så att personal kan aktivera den vid behov.

Installation, kontroll och underhåll

 • Släckanläggningar ska installeras av behörig firma/fackman.
 • Installationsintyg ska kunna uppvisas för räddningstjänsten vid tillsyn.
 • Fasta släckanläggningar ska kontrolleras regelbundet.
 • Kontrollerna utgörs som en del av verksamhetens systematiska brandskyddsarbete.
 • Släckanläggningen ska även kontrolleras regelbundet av behörig firma enligt tillverkarens anvisningar.
Senast uppdaterad: 2020-11-08