Två brandbilar framför räddningstjänsten i boden

Räddningstjänsten

Välkommen till oss på Räddningstjänsten! Vår uppgift som räddningstjänst är att förebygga olyckor och begränsa skadorna när de inträffar.

Centralorten

Kommunens huvudbrandstation finns på Slipvägen 10 (Torpgärdans västra industriområde). Här finns förutom räddningstjänsten även Region Norrbottens ambulansverksamhet.

Harads

I Harads finns en deltidsstation som bemannas av räddningspersonal i beredskap. 

Gunnarsbyn

Gunnarsbyn har ett så kallat räddningsvärn bestående av frivillig personal. 

Läs mer om våra stationer på sidan "Här finns vi".

Senast uppdaterad: 2023-09-26