Detaljplan för YMER 1,2, och 3 m.fl. i Bodens centrum

Detaljplanen har antagits av Miljö- och byggnämnden den 11 juni 2024. 

För ytterligare information, kontakta följande: 

Lars Andersson, Plan- och exploateringschef
Tel. 0921-621 43
e-post: lars.andersson@boden.se 

Ellinor Isaksson Larsson, TF Plan- och exploateringschef
Tel. 0921-625 90
e-post: ellinor.isaksson-larsson@boden.se

Sofia Bergvall, planarkitekt
Tel. 0921-621 63
e-post: sofia.bergvall@boden.se

 

Tillhörande antagandehandlingar: 

Ladda ner dokument
Följebrev granskningsutlåtande
Ladda ner dokument
Granskningsutlåtande
Ladda ner dokument
Plankarta
Ladda ner dokument
Planbeskrivning
Ladda ner dokument
Miljö- och byggnämndens beslut...
Senast uppdaterad: 2024-06-14