Det goda livet Erikslund, Fagernäs och Norra Svartbyn (fördjupad översiktsplan)

Visionen Det goda livet ger riktningen för samhällsomställningen och beskriver kommunens position år 2040. Visionen innehåller värden och kvalitéer som är viktiga för att människor ska vilja bo, utvecklas och må bra i kommunen. Det handlar om befintliga bodensare men också framtida bodensare. Implementeringen av visionen Det goda livet kommer att ske på många olika sätt, bland annat områdesutveckling samt mark- och vattenanvändning.

Syftet med Det goda livet Erikslund, Fagernäs och Norra Svartbyn är att utveckla och skapa förutsättningar för attraktiva boende- och livsmiljöer. Detta genom att identifiera vad Det goda livet är för de specifika områdena när det gäller innehåll och gestaltning.

Skede i processen 

Kommunfullmäktige antog planen 22 april 2024.

 

 

Ladda ner dokument
Bilaga 1. NVI Bullergärdan
Ladda ner dokument
Bilaga 2. NVI Fällberget
Ladda ner dokument
Bilaga 3. NVI Gammelängsfältet
Ladda ner dokument
Bilaga 5. Kompletterande trafi...
Ladda ner dokument
Bilaga 6. Kulturmiljöinventering
Ladda ner dokument
Bilaga 7. Det goda livet dialo...
Ladda ner dokument
Bilaga 8. Framtidens föreningsliv
Ladda ner dokument
Bilaga 9. Särskilt beslut om b...
Ladda ner dokument
Bilaga 10. Granskningsutlåtande
Ladda ner dokument
Bilaga 4. Trafikutredning
Ladda ner dokument
Bilaga 11. Samrådsredogörelse
Ladda ner dokument
Bilaga 12. Granskningsyttrande...
Ladda ner dokument
Kommunfullmäktiges beslut om a...
Ladda ner dokument
Laga kraft handling
Senast uppdaterad: 2024-06-03