En person i varselgul jacka med Bodens logotyp på ryggen står och fotograferar ett stort vägbygge med sin mobilkamera.

Infrastrukturkorridor

Boden Industrial Park ska bli världens grönaste industriområde. Därför bygger vi nu väg, järnväg samt gång- och cykelväg så att det går att ta sig till området på flera olika sätt, och för att gods ska kunna fraktas in och ut från området med tåg.

Projekt InfraBIP

Bodens kommun har upphandlat Polar structure som majoritetsägare av Boden järnväg AB, och för att utföra byggandet av en infrastrukturkorridor. Med Peabs hjälp kommer de att utföra entreprenaden under åren 2024-2025.

Infrastrukturkorridoren ska byggas på ett så bra sätt som möjligt, med hänsyn både till miljön och de som bor i närområdet.

Hur påverkar projektet dig som bodensare?

InfraBIP är bara ett av flera stora projekt i Bodens kommun just nu. Detta medför en ökad trafikmängd, främst av lastbilar, vilket bland annat påverkar restider.

Projektet har byggt flera omfartsvägar för att minimera påverkan på allmän trafik, busstrafiken samt tillgängligheten till Gruvbergsområdet. Ett av projektmålen är att minimera påverkan för allmänheten, som till exempel avstängning av vägar och bibehållen tillgänglighet.

Tillfällig gång- och cykelväg

  • Plats: Vägen börjar vid korsning Kandidatvägen/Gamla Luleåvägen och sträcker sig förbi arbetsområdet till Gruvbergsvägen. Denna kommer att ändra utformning och läge under projektets gång.
  • Markeringar: Vägen är tydligt markerad med skyltar och vägledning för att underlätta navigationen.
  • Säkerhet: Vi har installerat tillfälliga staket och varningsskyltar för att skilja byggarbetsplatsen från gång- och cykelvägen. Säkerheten är vår högsta prioritet.

Hur påverkas du som närboende till projektet? 

Många arbetsmoment kan upplevas bullriga för dig som bor eller bedriver verksamhet nära byggarbetsplatsen. För att minska detta använder vi temporära bulleråtgärder, och försöker utföra de permanenta åtgärderna så fort som möjligt.

Det finns risk att det kommer att damma mycket, främst under sommarens torra perioder. Detta försöker vi förebygga genom att vattna och salta:

  • Bevattning av omfarts- och byggvägar: Vi har lastbil med vattentank som regelbundet vattnar vägarna, och vi använder även salt.
  • Regelbunden vattenspolning: Vi har bland annat tagit in en dumper med vattenkanon för att hålla marken fuktig samt bevattna alla upplag.
  • Bullerbarriär: Vi har satt upp tillfälliga bullerbarriärer som även hindrar en del av dammandet från passerande fordon.

Planerade arbeten

  • Det tillfälliga bullerplanket intill Läkarvägen ska ha kommit på plats under vecka 27.
  • Gräs sås in på slänterna vid Gruvberget under vecka 28 för att minska dammspridning.
  • Bullervallen intill järnvägen vid Gideons väg kan komma att börja fyllas under vecka 28.

Infrastrukturkorridor Infra BIP

Respektera arbetsområdet

Det har byggts omfartsvägar, tillfälliga byggtrafikvägar, samt en tillfällig gång- och cykelväg för att skapa säkra passager för allmänheten. Dessa kommer att förändras under hela entreprenadtiden, så för allas säkerhet ber vi er att respektera avspärrningar och skyltning på plats. När obehöriga befinner sig i arbetsområdet ökar risken för olyckor. Var extra uppmärksam när du passerar maskiner som arbetar!

Arbetstider

Arbetet bedrivs vanligtvis 07.00-19.00 under veckans alla dagar. Merparten av arbetet utförs dock under måndag- fredag.

Projektet hade planerat att hålla semesterstängt under vecka 29-30, men vissa arbeten kommer nu att behöva utföras under dessa veckor. Det pågår broarbete måndag-fredag 07.00-19.00 och lördag 07.00-13.00, söndag inget arbete. Men under dessa veckor sker inga schaktarbeten eller in/ut transporter

Nyheter

Nyhetsbrev publiceras löpande.

Ladda ner dokument
Nyhetsbrev vecka 28 Infra BIP ...
Ladda ner dokument
Nyhetsbrev vecka 25 Infra BIP
Senast uppdaterad: 2024-07-05