Människor med Sverigeflaggor och blåa och gula ballonger som firar nationaldagen.

Översiktsplan 2025

Bodens kommun växer. Vi har haft en positiv befolkningsutveckling sedan år 2009. Fortsatt har vi siktet inställt på att vi är fler än 30 000 invånare i kommunen år 2025. En sådan befolkningstillväxt förutsätter en tydlig och långsiktig samhällsplanering.

I vår översiktsplan målar vi de stora penseldragen för kommunens utveckling. Utöver översiktsplanen finns tematiska tillägg för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) och vindbruk. Dessa ska komplettera varandra och ge en samlad inriktning för kommunens långsiktiga mark- och vattenanvändning.

Karttjänst

I karttjänsten, se menyn på den här sidan, kan du utforska över­sikts­planen och få fram information om vad översiktsplanen föreslår för varje enskilt område. Utöver översiktsplanen ingår de tematiska tilläggen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) och vindbruk.

Ladda ner dokument
Översiktsplan 2025
Ladda ner dokument
Plankarta
Ladda ner dokument
Samrådsredogörelse
Ladda ner dokument
Utlåtande efter utställning
Ladda ner dokument
Länsstyrelsens yttrande
Ladda ner dokument
Kommunfullmäktiges beslut juni 2017
Senast uppdaterad: 2024-03-06