Planeringsstrategi

Kommunfullmäktige tillstyrkte i maj 2024 inriktningen för fortsatt arbete med översiktsplanen.

I planeringsstrategin tar vi ställning till befintliga strategiska inriktningar i vårt paket för översiktsplanen samt vad som behöver göras framgent för att stärka och utveckla Bodens kommun. Arbeten som ska genomföras är exempelvis revidering av översiktsplanen samt Det goda livet Råneälvdal. I arbetet med planeringsstrategin har vi även tagit fram en modell för att göra planeringsstrategin till ett centralt verktyg i vår ordinarie verksamhetsplanering.

Ladda ner dokument
Planeringsstrategi Boden kommun
Ladda ner dokument
Bilaga 1. Länsstyrelsen i Norr...
Ladda ner dokument
Bilaga 2. Länsstyrelsen i Norr...
Ladda ner dokument
Beslut - 202300461 - KS - § 64
Senast uppdaterad: 2024-06-03