Karta över det område i Boden som berörs av infrastrukturprojektet "Underjordiska ledningar till Boden Industrial Park".

Underjordiska ledningar

Projektets "Underjordiska ledningar till Boden Industrial Parks" uppdrag är att bygga ut och lägga om rör för vatten och avlopp, dra nya elledningar och gräva ner fibernät till det nya industriområdet Boden Industrial Park i Svartbyn.

Aktuellt från projektet

Projektet stänger för semester under veckorna 29-31. Nyhetsbrevet kommer ta ett uppehåll och nästa brev skickas ut först i augusti 2024. Vi vill passa på att önska dig en trevlig och härlig sommar!

Vad händer i projektet?

Kartbilden visar de ungefärliga områdena var nedanstående arbeten sker men beskriver inte den faktiska omfattningen av arbetena. Observera även att tidsangivelserna nedan förutsätter att projektet löper på enligt plan.

Område 1: Återställnings- och ledningsarbete mellan Torpgärdsleden och riksväg 97 pausas för semester men kommer återupptas i augusti 2024.

Område 2: Det pågår svetsning och montage av hammarband i området. Ledningsarbetet under riksväg 97/järnvägen återupptas i augusti 2024.

Område 3: Ledningsarbete under Gamla Lulevägen är påbörjad. Vi har även påbörjat arbetet längs med Spikvägen på parkeringen och grönytan närmast Matteuskyrkan. Vi kommer fortsätta så långt vi hinner i området innan projektet stänger för semester. Arbetet återupptas sedan i augusti 2024.

Underjordiska ledningar sommaren 2024

Hur påverkas du av projektet? 

I de områden vi arbetar kan ni komma att uppmärksamma utökade transporter av arbetsfordon för materialtransporter till och från arbetsområdet. Arbetet innebär att det emellanåt, under korta stunder, kan vara begränsad framkomlighet i vissa områden.

En del arbetsmoment kan komma att upplevas vibrations- och bullerstörande för er som bor eller bedriver verksamhet nära våra arbeten. När vi gräver i marken och/eller vid en torr väderlek är det oundvikligt att arbetet orsakar en dammig miljö. Vi gör vad vi kan för att det ska bli så liten påverkan för er som möjligt. Vi ber om överseende för eventuella olägenheter och störningar.

Respektera arbetsområdet

För allas säkerhet ber vi dig att respektera avspärrningar och skyltning på plats. När obehöriga befinner sig i arbetsområdet ökar risken för tillbud och olyckor.

Övrig information

Arbetet pågår i huvudsak måndag-fredag under dagtid 07.00-16.00. För arbetet som kommer ske intill riksväg 97 och järnväg kan vi komma att behöva arbeta även andra tider – kvällar, nätter och helger. Detta för att genomförandet ska löpa på så effektivt som möjligt.

Nyheter

Ladda ner dokument
Nyhetsbrev vecka 27 2024 ULBIP
Ladda ner dokument
Nyhetsbrev vecka 25 2024
Ladda ner dokument
Nyhetsbrev vecka 22 2024
Ladda ner dokument
Nyhetsbrev vecka 19 2024
Ladda ner dokument
Nyhetsbrev vecka 7 2024
Ladda ner dokument
Nyhetsbrev vecka 2 2024
Ladda ner dokument
Nyhetsbrev vecka 48 2023
Ladda ner dokument
Information till dig som nyttj...
Senast uppdaterad: 2024-07-04