Utbyggnad av bostäder kring skjutfält och övningsområden

Bodens kommun har tillsammans med Försvarsmakten tagit fram riktlinjer för utbyggnad av bostäder kring skjutfälten och övningsområdena i vår kommun. Dessa riktlinjer är en överenskommelse mellan Försvarsmakten och Bodens kommun och syftar till att underlätta hanteringen av plan- och bygglovsärenden inom det område som är klassat som påverkansområde från riksintresset för totalförsvarets militära del avseende skottbuller.

Inom detta påverkansområde (i överenskommelsen benämns detta som utredningsområde) har 11 bebyggelsegrupper pekats ut. Utgångspunkten i överenskommelsen är att reglera om- och tillbyggnad av befintlig bebyggelse, ersättningsbyggnader samt i vissa fall även nybyggnation, så att rimliga förändringar kan ske utan risk för att Försvarsmaktens riksintresse skadas påtagligt.

Skede i processen

Kommunfullmäktige antog handlingen 2012-11-05

Ladda ner dokument
Riktlinjer för byggnationer kr...
Senast uppdaterad: 2020-11-08