En kvinna i rullstol ler mot en kvinna som böjer sig ner mot henne. I bakgrunden syns tre leende kvinnor som står bakom, och bredvid sitter fyra personer till

Boenden för personer med funktionsvariationer

Du som har funktionsvariationer och har behov av stöd, vård eller omsorg kan ansöka om särskilt boende. Inom enheten för boende finns ett tjugotal olika bostäder med lite olika inriktningar, typ gruppbostad eller servicebostad. 

Då du ansöker om särskilt boende görs en utredning tillsammans med dej om vilka behov du tycker att du har. Vid alla typer av bostäder erbjuds du en lägenhet där du sedan får det stöd och den hjälp som du behöver. Du hyr din lägenhet i andra hand av kommunen och du betalar hyra enligt gällande normer inom hyreslagstiftningen.

I särskilt boende finns det alltid tillgång till personal dygnet runt . Du har även tillgång till hälso-och sjukvård via kommunens sjuksköterska. På varje boende finns en ansvarig enhetschef.

Gruppbostad 

Lägenhet i gruppbostad kan man få om man har större behov av tillsyn och stöd/omvårdnad då det finns personal dygnet runt där. Då du har lägenhet i en gruppbostad får du även stöd i ditt behov av fritidssysselsättning/hobby och kulturaktiviteter. I gruppbostaden finns en gemensamhetslokal som du kan använda tillsammans med dina grannar och även anhöriga kan använda/boka den vid större sammankomster.

Servicebostad

Servicebostad är en boendeform med ett antal lägenheter som är anpassade efter dina behov av personal och stöd. Lägenheterna ligger vanligen i samma hus eller kringliggande hus. På servicebostaden finns tillgång till en gemensamhetslokal. Servicebostäderna har inte vaken nattbemanning på plats, men tillgång till det finns i området som nås via telefon

Senast uppdaterad: 2024-04-04