Blond kvinna pratar med pojke i ett klassrum. En ung flicka tittar på.

Adoption

Adoption innebär att du tar emot ett barn som ditt eget. Barnet får samma rättigheter som om det varit ditt biologiska barn och adoptionen kan inte hävas. För att få adoptera måste du ha fyllt 18 år. Du kan ansöka som gift, registrerad partner, sammanboende tillsammans med din partner eller ansöka som ensamstående.

Internationell adoption

För att få adoptera ett barn med hemvist utomlands behöver du kontakta familjerätten. Då får du information om obligatorisk föräldrautbildning och adoptionsprocessen. Efter utbildning inleds en utredning om du väljer att ansöka om medgivande för adoption.

I utredningen berättar du om varför du vill adoptera och dina tankar om vad adoption av ett barn med hemvist utomlands innebär. Utredningen ska även beskriva din bakgrund och aktuella situation idag. Kontroll i social- och polisregister görs och du ska bland annat lämna in ett läkarintyg som beskriver ditt hälsotillstånd.

Socialnämndens arbetsutskott fattar beslut med utredningen som grund. Utredningen fungerar också som en presentation av de blivande adoptivföräldrarna i barnets hemland. MFOF (Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd) är den myndighet som ansvarar för tillsyn och kontroll av de svenska adoptionsorganisationerna.

Du ska ta kontakt med en adoptionsorganisation som hjälper dig med kontakten med adoptionslandet. Efter att du har fått ett barnförslag från adoptionsorganisationen ska du kontakta din handläggare på familjerätten som ska utreda om förhållandena är oförändrade och att adoptionsprocessen kan fortsätta. 

Familjerätten företräder barnets intressen i adoptionsprocessen och bedömer om en adoption är till barnets bästa.

Nationell adoption 

Om du vill adoptera din partners barn ska du göra en ansökan hos tingsrätten. Innan tingsrätten tar ett beslut får familjerätten i uppdrag att göra en utredning där handläggaren bedömer om adoptionen är till barnets bästa.

Senast uppdaterad: 2023-10-09