Barngrupper

Barngrupper ordnas kontinuerligt och efter behov. Du kan själv ansöka om en plats till ditt barn i en barngrupp. Gruppen består av cirka 5-7 barn med två samtalsledare. Teman för de olika grupperna varierar och utformas efter det aktuella behovet och vänder sig till barn i olika former av utsatthet. Samtalsgrupperna bygger på samvaro, samtal och lek. Samtalsserierna består av cirka 5-6 barn med träff en gång per vecka.

Föräldrar till de barn som går i barngrupp skall erbjudas samtal/stöd antingen enskilt eller i grupp.

Senast uppdaterad: 2018-05-23