På bilden syns benen på en ung tjej och kille som står och pratar med varandra.

BRA - Barns Rätt som Anhöriga

BRA-samtal

Om du har en förälder eller ett syskon som har problem med missbruk eller beroende av alkohol, droger eller spel kan du få stöd i form av BRA-samtal. Syftet med samtalen är att ge information och stöd samt ökad delaktighet och handlingsutrymme i ditt eget liv.  Du deltar i samtal 3-5 gånger och dina föräldrar eller syskon inkluderas vid två av dessa tillfällen. Om du har behov av mer stöd så hjälper vi till med det.

BRA-samtal erbjuds som service och det innebär att samtalen inte journalförs eller registreras på något annat sätt.

Om du är intresserad hör du eller dina föräldrar av sig till Anna-Karin Eliasson-Isaksson.

Senast uppdaterad: 2024-05-23