Ett barn blundar och håller fingrarna i öronen, medan en vuxen person står i bakgrunden och hytter med fingret.

Föräldrakomet och Tonårskomet

Det är vanligt att barn bråkar med sina föräldrar och syskon. Ibland kan det vara svårt att som förälder veta hur man ska hantera det. Komet är en utbildning för dig som vill hantera ditt barns bråk och trots mera framgångsrikt.

Både i Sverige och i andra länder har föräldrautbildningar som Komet visat sig fungera bra - barnen bråkar mindre, konflikterna blir färre och föräldrarna är nöjda med utbildningen.

Hur går det till?

Utbildningen sker i grupp tillsammans med andra föräldrar och två gruppledare. Föräldern får konkreta förslag och övningar att pröva hemma mellan träffarna. Träffarna bygger på aktivt deltagande och innehåller många exempel, diskussioner och idéer för hur man kan bemöta sitt barn. Innehållet är inriktat på att se möjligheter och lösningar.

Föräldrakomet riktar sig till föräldrar med barn mellan 3-11 år.

Tonårskomet riktar sig till föräldrar med barn från 11 år och uppåt.

Innehåll

Vid varje träff får föräldrarna lära sig en ny färdighet som man sedan får öva sig på hemma under veckan. Till stöd för arbetet hemma ges även ett skriftligt material. När gruppen träffas igen så går man igenom hur det har gått, vad som börjar fungera bra och man hjälps sedan åt med att hantera svårigheter eller utmaningar som kan ha uppstått.

Anmälan

Anmäl dig via mejl till komet@boden.se.

Senast uppdaterad: 2024-01-24