Spädbarn ligger på rygg och ler mot kameran.

Föräldraskap och faderskap

Ni som har fått barn men inte är gifta, måste fastställa faderskapet eller föräldraskapet.

Bekräfta föräldraskap/faderskap

När barn föds och föräldrarna är ogifta ska föräldraskapet/faderskapet bekräftas. Genom att föräldraskapet fastställs tillgodoses flera behov och intressen för barnet, till exempel rätten till arv och underhåll. Det juridiska föräldraskapet påverkar också rätten till umgänge och vårdnaden om barnet samt barnets rätt till namn och nationalitet.

När barnet är fött

Föräldraskap kan bekräftas digitalt direkt hos Skatteverket. Det går även att anmäla gemensam vårdnad direkt till Skatteverket.

Bekräftelsen kan göras hos Skatteverket om:

  • Föräldrarna är myndiga och folkbokförda i Sverige när barnet föddes
  • Barnet ska vara folkbokfört i Sverige när bekräftelse lämnas
  • Bekräftelsen ska lämnas och godkännas senast 14 dagar efter barnets födelse
  • Båda föräldrarna har tillgång till E-legitimation

Klicka här för att komma till Skatteverkets e-tjänst (länken öppnas i nytt fönster).

Om digital föräldrabekräftelse inte görs till Skatteverket inom 14 dagar efter barnets födelse skickas en underrättelse om barnets födelse till socialnämnden. Mamman ombeds genom brev från familjerätten att ta kontakt för att boka en tid för att underteckna bekräftelsen vid ett personligt besök. Är föräldrarna överens om att ha gemensam vårdnad om barnet kan denna anmälan göras i samtidigt. Det går även att anmäla gemensam vårdnad senare om man så önskar.

Om föräldrarna är gifta behöver inte föräldraskap/faderskapet fastställas eller anmälan om gemensam vårdnad göras. 

Om det råder osäkerhet om vem som är pappa eller förälder till barnet ska en utredning vid familjerätten genomföras innan bekräftelsen kan göras.

Kontakta familjerätten för utredning av faderskap eller föräldraskap eller om Ni väljer eller har särskilt skäl till att bekräfta föräldraskap/faderskap vid familjerätten innan eller efter barnets födelse och inte genom Skatteverkets e-tjänst.

Senast uppdaterad: 2023-09-26