Ilska och utbrott

En del barn och unga har problem med ilska och har svårt att styra sina impulser att brusa upp och bli arg.  Det kan leda till utbrott istället för att lösa situationer på annat sätt, till exempel genom att prata.

Det kan finnas många olika orsaker till att barn och unga har det så. Det kan finnas andra saker som är problematiska och som stör. Det kan till exempel vara att det är oroligt hemma, att man har en ansträngd relation till familj eller vänner, att man inte trivs i skolan eller att man lever under annan stress. Det kan göra att man bär på en ledsenhet eller oro som visar sig i ett argt beteende.

Senast uppdaterad: 2018-05-23