Kontaktfamilj och kontaktperson

Vad är skillnaden på att vara kontaktfamilj och kontaktperson? En kontaktfamilj tar emot ett eller flera barn i sitt hem några dagar i månaden, vanligtvis under vissa helger eller delar av skollov. Barnet kan behöva stöd och ombyte i miljön, men även föräldern kan behöva avlastning. En kontaktperson kan vara ett medmänskligt stöd för ett barn, en ungdom eller en vuxen person. Vanligtvis träffas man någon gång i veckan för att hitta på något tillsammans.

Den du möter kan, oavsett ålder och bakgrund, ha en social problematik. Därför är det viktigt att du som kontaktfamilj eller kontaktperson kan lyssna och finnas till hands. I ditt uppdrag kan du erbjuda en trygg miljö med möjlighet till både aktivering och avkoppling. Som kontaktfamilj eller kontaktperson har du i många fall ett nära samarbete med barnets föräldrar för barnets bästa. 

Barn mår bra av långsiktiga och stabila relationer. Innan du bestämmer dig för att bli kontaktfamilj eller kontaktperson bör du fråga dig själv om du har tid till uppdraget även på längre sikt. Även när uppdraget officiellt har avslutats kan det i vissa fall vara givande att ha en fortsatt kontakt. 

Utredning

För att få bli kontaktfamilj eller kontaktperson behöver du först utredas av socialtjänsten. Utredningens syfte är att ta reda på om det finns tillräckligt med förmågor och resurser för att ta hand någon annans barn. I utredningen ingår intervjuer både i hemmet och på socialkontoret. Därtill inhämtas referenser samt utdrag från polisens belastnings- och misstankeregister, socialregister, Kronofogdemyndigheten, Transportstyrelsen samt Försäkringskassan. 

Utbildning och handledning

Det finns inga krav på särskilda kvalifikationer för att bli kontaktfamilj, men du ska ha en stabil livssituation samt tid, tålamod och intresse av att ta emot ett barn. 

Ersättning

Bodens Kommun ersätter sina kontaktfamiljer och kontaktpersoner med ett arvode och en omkostnad varje månad för det uppdrag de utför. Ersättningens storlek varierar beroende på barnets behov och är baserat på Sveriges Kommuner och Regioners rekommendationer. 

Lagstiftning

Både kontaktfamilj och kontaktperson är frivilliga insatser som kan beviljas med stöd av Socialtjänstlag (2001:453) (SoL) samt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Offentlighets- och sekretesslagen omfattar de som har uppdrag som kontaktfamilj och kontaktperson. Det betyder att du inte får berätta för andra om den person du är satt att stötta. Du får inte heller berätta för andra om sådant som du får veta om dennes familj och bakgrund. Däremot får du berätta för släkt och vänner att du och din familj ställer upp som kontaktfamilj eller att du har uppdrag som kontaktperson och vad det innebär. 

Intresserad?

Anmäl ditt intresse på ett av följande sätt: 

  • Skicka in en intresseanmälan via kommunens e-tjänst, se högerspalten på denna sida
  • Ring en familjehemssekreterare via Medborgarservice 0921-620 00 
  • Skicka ett mejl till familjehem@boden.se

Följ oss gärna på Instagram @familjehemboden

Senast uppdaterad: 2023-10-04