En hand håller upp ett rött hjärta i papper.

Stöd från socialtjänsten

Barn och ungdomar kan själva kontakta oss för att få olika former av stöd.

  • Råd, stöd och behandling inom öppenvården.
  • Kontaktperson
  • Familjehem eller kontaktfamilj
  • Behandlingshem

Innan socialtjänsten beslutar om insatser görs en utredning och du får berätta om vad du tycker att du behöver hjälp med. Om du är under 15 år måste du och dina vårdnadshavare vara överens om att ansöka om stöd.

Senast uppdaterad: 2024-01-24