Stödsamtal för barn och unga

Team Stöd erbjuder två former av stödsamtal för barn, Trappan och Här & Nu-samtal.

Trappansamtal

Trappansamtal är krisbearbetande samtal med barn och unga enligt en modell som är framtagen av Rädda Barnen.

Samtalen vänder sig till barn och unga från 4-18 år. Samtalen sker enskilt tillsammans med en behandlare vid Team Stöd och pågår 8-10 gånger med träffar en gång i veckan. Trappansamtalen är inte utredande samtal utan bearbetande samtal som stannar mellan behandlaren och barnet/den unga.

Syftet är att barnet/den unga ska få möjlighet att prata om våldet, sätta ord på det man upplevt, få information om vanliga reaktioner på våld, avlasta skuld och ansvar, förbättra barnets/den unges självkänsla och tillit till vuxna, att få information om att barnet/den unga inte är ensam om att ha upplevt våld samt att barnet/den unga får en möjlighet att lämna våldshändelsen bakom sig.

För att trappansamtal ska vara möjligt att genomföras kan inte barnet/den unge ha kontakt med våldsutövaren under tiden som samtalen pågår.

Här & Nu-samtal

Detta är stödsamtal med barn och unga när barnet har kontakt med våldsutövaren. Samtalen vänder sig till barn och unga från 4-18 år. Samtalen sker enskilt tillsammans med behandlare vid Team Stöd och pågår så länge behov finns. Här & Nu-samtal är inte utredande samtal utan stödsamtal som stannar mellan behandlaren och barnet/den unga.

Syftet är att barnet/den unga ska få möjlighet att prata om våldet, sätta ord på det man upplevt, få information om vanliga reaktioner på våld, avlasta skuld och ansvar, förbättra barnets/den unges självkänsla och tillit till vuxna, att få information om att barnet/den unga inte är ensam om att ha upplevt våld.

Samtalen utgår till stor del ifrån vad som är aktuellt för barnet/den unge samt vad barnet/den unga själv vill prata om.

Senast uppdaterad: 2023-10-05