Unga och brott

Det är relativt vanligt att ungdomar vid något enstaka tillfälle begår brott. Men det är ett fåtal unga som står för det mesta av brottsligheten bland ungdomar. De som begår många brott har relativt ofta problem både i skolan och hemma. De umgås ofta med andra ungdomar som begår brott och de har en tillåtande attityd till att begå brott. När du är under 18 år och blir misstänkt för ett brott blir socialtjänstens inkopplad.

Medling

Medling sker efter ett erkänt brott eller en dom. Det kan handla om flera olika typer av brott till exempel snatteri, stöld, skadegörelse eller misshandel. Medlingen är frivillig och bygger på att både gärningsman och brottsoffer vill delta.    

Har du blivit utsatt för brott eller har du begått ett brott?

  • Medling vänder sig framförallt till ungdomar i åldern 15 upp till 21 år som begått brott och till personen som blivit utsatt för brottet.     
  • Medlingen ger er chansen att träffas tillsammans och prata om händelsen och dess konsekvenser.     
  • Mötet förbereds och leds av en opartisk medlare.     
  • Syftet är att minska de negativa följderna av brottet och minska risken för återfall.     
  • Förhoppningen med medlingen är att båda parter kan lämna händelsen bakom sig.

Information till dig som begått ett brott

I första hand får du möjlighet att visa att du ångrar dig och vill ställa saker tillrätta. Medling är ett bra sätt att be om förlåtelse samtidigt som det gör det lättare för dig att möta den du utsatt för brott i framtiden.

Information till dig som blivit utsatt för brott

Medling ger dig chansen att möta och ställa frågor till den som vållat dig skada. Du får ett ansikte på gärningsmannen och du kan förklara vilka konsekvenser brottet fått för dig. Medlingen kan göra det lättare att mötas i framtiden.

Vilka står bakom medlingsverksamheten?

Från och med den 1 januari 2008 har Sveriges kommuner skyldighet att erbjuda "Medling vid brott", där gärningspersonen är under 21 år. Medling handlar om att hantera konflikter på ett metodiskt sätt där reparativ rättvisa är ett nyckelord. Socialstyrelsen har från den 1 januari 2008 tillsynsansvar över kommunernas medlingsverksamheter och socialstyrelsen ansvarar också för riktlinjerna hur medling ska ske. 

I medlingsverksamheten samverkar polis, åklagare, frivård och socialtjänst.

Senast uppdaterad: 2023-10-17