Avlösarservice

Avlösarservice är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Syftet med insatsen är att avlasta föräldrar eller makar som lever med någon som har stora funktionsnedsättningar för att ge möjlighet till avkoppling och egna aktiviteter. Insatsen utförs oftast i det egna hemmet och utformas utifrån den enskildes behov. 

Den som vill ansöka om LSS-insats vänder sig till LSS-handläggare som ansvarar för att utreda, bedöma och besluta om stöd. Du är även välkommen att kontakta handläggarna för mer information.

Senast uppdaterad: 2018-05-23