Beställningsrutiner

Så här beställer du färdtjänst inom kommunen
 

Resor beställer du på telefonnummer 0921-782 00

 • Beställ resan minst en timme i förväg. Taxin kan hämta dig 15 minuter före eller efter din beställda tid.
 • Beställ gärna återresan när du bokar din framresa eller av chauffören.
 • Har du inte förbeställt återresan är väntetiden 30 minuter.
 • Om du ska resa mellan klockan 22.00 - 06.00, bör du beställa resan före klockan 22.00.

Vid beställning ska du uppge 

 • Att det gäller resa med taxi, specialfordon eller bårbil.
 • Ditt namn och telefonnummer.
 • Adress där du ska hämtas.
 • Adress du ska åka till med eventuella uppehåll.
 • Vilken tid du vill resa. Har du en tid att passa, meddela den tiden när du beställer resan.
 • Om du har med ledsagare, medresenär, personal eller barn under 10 år.
 • Skrymmande bagage, rullstol eller annat hjälpmedel som ska med.
 • Om du vill att chauffören ska hämta dig på överenskommen plats, hjälpa dig med i och urstigning i fordonet, hjälpa till att bära högst två kassar/väskor
 • Om du vill att chauffören meddelar dig på telefon någon minut innan taxin kommer.
 • Om du måste sitta fram i bilen eller om du måste ha ledarhund med dig.
 • Om du måste resa med allergisanerad bil.

Övrigt

 • Vid resans start ska du visa legitimation för chauffören.
 • Färdtjänst får inte användas till sjukresor, besök hos vårdcentral eller tandläkare. Det gäller även privat vårdgivare.
 • Färdtjänst får inte användas för resor inom arbete, dagverksamhet eller skola.

​Så här beställer du färdtjänst fem mil in i angränsande kommuner

Beställ resan på telefonnummer 0921-782 00.

 • Beställ resan minst ett dygn i förväg.
 • Taxin kan hämta dig två timmar före eller efter din beställda tid.
 • Beställ gärna återresan när du bokar din framresa eller av chauffören.
 • Om du ska resa mellan klockan 22.00 - 06.00, bör du beställa resan före klockan 22.00 dagen innan.

Vid beställning ska du uppge

 • Att det gäller resa med taxi, specialfordon eller bårbil.
 • Ditt namn och telefonnummer.
 • Adress där du ska hämtas.
 • Adress du ska åka till med eventuella uppehåll.
 • Vilken tid du vill resa. Har du en tid att passa, meddela den tiden när du beställer resan.
 • Om du har med ledsagare, medresenär, personal eller barn under 10 år.
 • Skrymmande bagage, rullstol, ledarhund eller annat hjälpmedel som ska med.
 • Om du vill att chauffören ska hämta dig på överenskommen plats, hjälpa dig med i och urstigning i fordonet, hjälpa till att bära högst två kassar/väskor.
 • Om du vill att chauffören meddelar dig på telefon någon minut innan taxin kommer.
 • Om du måste sitta fram i bilen.
 • Om du måste resa med allergisanerad bil.

Övrigt

 • Vid resans start ska du visa legitimation för chauffören.
 • Färdtjänst får inte användas till sjukresor, besök hos vårdcentral eller tandläkare. Det gäller även privat vårdgivare.
 • Färdtjänst får inte användas för resor inom arbete, dagverksamhet eller skola. 
Senast uppdaterad: 2020-10-29