En kvinna och en man samtalar.

Boendestöd

Boendestöd är en stödform enligt socialtjänstlagen och är en social och praktisk stödinsats för personer som har svårt med att få vardagen att fungera. Insatsen ger ett socialt och pedagogiskt stöd inom den enskildes hem- och närmiljö. Stödet utformas individuellt utifrån den enskildes behov och målet är att kunna leva ett självständigt liv.

Insatsen boendestöd kan exempelvis innefatta:

  • ​Stöd/handledning vid planering, organisering och struktur i vardagliga aktiviteter i hem- och närmiljö
  • Stöd/handledning i sociala situationer, exempelvis vid läkarkontakter eller vid kontakt med olika myndigheter

Om du vill ansöka om boendestöd vänder du dig till en av kommunens LSS/Socialpsykiatrihandläggare som ansvarar för att utreda, bedöma och besluta om stöd. 

 

Senast uppdaterad: 2023-09-28