Kontaktperson

En kontaktperson är en person som ställer sig till förfogande som medmänniska till en annan person som har behov av att komma i kontakt med andra människor. Kontaktpersonen kan fungera som ett stöd för att bli mer delaktig och självständig ute i samhället, vigda det sociala nätverket eller bryta isolering.

Att vara kontaktperson ställer inga formella kompetenskrav, utan handlar om personlig tillämpning och ett intresse för andra människor. Insatsen ska ses som ett kompisskap, det vill säga inte som en personal till den som behöver insatsen. Kontakten mellan den enskilde och kontaktpersonen är flexibel och överenskommen mellan parterna. Ibland är träffarna längre, ibland är de kortare, utifrån behov och önskemål om aktiviteter.

En person kan beviljas insatsen kontaktperson enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) eller enligt 9 § 4 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Ansökan om kontaktperson görs hos handläggare på Team Individ.

Vill du engagera dig som kontaktperson åt barn/ungdom eller vuxen inom Individ och familjeomsorgen går det bra att kontakta en familjehemssekreterare på kommunen via Medborgarservice 0921-62000, via epost familjehem@boden.se eller fyll i intresseanmälan via e-tjänster så kontaktar vi dig. 

Senast uppdaterad: 2023-01-23