Korttidstillsyn

Asterix är ett ungdomsfritids för skolungdomar över 12 år med funktionsnedsättningar. Syftet med Asterix är att ge ungdomar mellan 13 och 23 år en meningsfull fritidssysselsättning utanför de egna hemmet, före och efter skoltid samt under skollov. 

Målsättningen med Asterix är att förbereda ungdomarna inför vuxenlivet utifrån varje enskild individs förutsättningar.

Den som vill ansöka om LSS-insats vänder sig till LSS-handläggare som ansvarar för att utreda, bedöma och besluta om stöd. Du är även välkommen att kontakta handläggarna för mer information.

Senast uppdaterad: 2018-05-23