Korttidsvistelse

Omega är ett korttidsboende beläget i stadsdelen Erikslund i Boden. Syftet med Omega är dels att erbjuda den enskilde miljöombyte, rekreation och möjlighet till personlig utveckling samt att anhöriga därigenom kan ges möjlighet till avlastning. 

Vi samarbetar med skola och fritids så att verksamheten runt barnets behov ska fungera på bästa möjliga sätt. 

Vi arbetar med att träna och uppmuntra den enskilde att klara sig själv i största möjliga mån.

Den som vill ansöka om LSS-insats vänder sig till LSS-handläggare som ansvarar för att utreda, bedöma och besluta om stöd. Du är även välkommen att kontakta handläggarna för mer information.

Senast uppdaterad: 2019-02-28