Kundundersökning 2019

Så här tycker kunderna om färdtjänsten i Boden. För att mäta färdtjänstens kvalité gör kommunen en kundundersökning vart annat år. Senaste undersökningen gjordes under våren 2019

Ett stort tack till alla som tagit sig tid att besvara frågorna.

Ladda ner dokument
Resultat från 2019-års färdtjä...
Senast uppdaterad: 2019-10-14