Ledsagarservice

Ledsagarservice är en insats knuten till aktiviteter i närmiljön utanför det egna hemmet. Insatsen är till för är att underlätta för personer som har en funktionsnedsättning, exempelvis genom att ge möjlighet till att komma ut på promenader, besöka vänner eller delta i andra fritidsaktiviteter. 

Ledsagarservice utformas efter den enskildes behov och syftet med insatsen är att bryta isolering samt ge den enskilde möjlighet att delta i samhällets gemenskap.

Den som vill ansöka om LSS-insats vänder sig till LSS-handläggare som ansvarar för att utreda, bedöma och besluta om stöd. Du är även välkommen att kontakta handläggarna för mer information.

Senast uppdaterad: 2018-05-23