Man skjuter annan man i rullstol. Bredvid går kvinna med två hundar i koppel. Det är vinter.

Personlig assistans

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges i det dagliga livet av ett begränsat antal personer. I största möjliga utsträckning ska brukaren ha ett inflytande och medbestämmande över de insatser som ges. 

Personlig assistans ska stärka brukarens möjlighet till att leva ett självständigt och oberoende liv. 

Den som beviljats insatsen personlig assistans kan välja att få assistansen genom kommunen eller få ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare eller anlita t.ex. ett kooperativ eller annan utförare. Ansök om personlig assistans hos kommunen eller Försäkringskassan. 

Den som vill ansöka om LSS-insats vänder sig till LSS-handläggare som ansvarar för att utreda, bedöma och besluta om stöd. Du är även välkommen att kontakta handläggarna för mer information.

Vill ni veta mer om personlig assistans, kontakta gärna någon av enhetscheferna under kontaktinformation på denna sida.

Ladda ner dokument
Erbjudande om personlig assistans
Senast uppdaterad: 2023-03-08