Regler om parkeringstillstånd

Parkeringstillståndet är personligt och får bara användas av innehavaren. Tillståndet ska vara placerat väl synligt i bilens framruta, sidan med handikappsymbolen upp. Parkeringsskivan ska användas tillsammans med parkeringstillståndet. Missbruk av tillstånd kan medföra att det återkallas.

Giltighet

Parkeringstillståndet ger dig rätt att parkera fordonet

  • på reserverad plats för rörelsehindrade, högst den tid som finns angiven på platsen
  • på parkeringsplatser med kortare parkeringstid än tre timmar, högst tre timmar i följd
  • på platser där det annars är parkeringsförbud meddelat genom lokal trafikföreskrift, högst tre timmar i följd
  • på platser där parkering är tillåten mellan 3 – 24 timmar, högst 24 timmar.

I vissa kommuner kan det finnas föreskrifter om andra parkeringstider, kontrollera med den kommun du ska besöka.

Parkeringstillståndet ger inte rätt att parkera på plats som reserverats för visst ändamål, exempelvis taxizon, lastzon eller tomtmark där markägaren upplåter eller förbjuder parkering om inte ägaren medger det. Kontakta markägaren i varje enskilt fall. Det är inte tillåtet att parkera i ett gångfartsområde.

Avgift

Parkeringstillståndet ger inte generellt undantag från skyldighet att betala avgift. I Boden är det gratis att parkera men parkeringsskivan ska användas.

Flertalet andra kommuner har beslutat att rörelsehindrade med parkeringstillstånd inte behöver betala parkeringsavgift. Kontakta kommunen för besked.

Allmänt

Förlorat eller stulet tillstånd ska polisanmälas. Polisrapporten ska lämnas till kommunen för att få ett nytt tillstånd. Upphittat tillstånd ska lämnas till polisen eller den kommun som utfärdat tillståndet.

Parkeringstillståndet gäller i hela landet på gator och allmänna platser. Det gäller också i de flesta europeiska länder. Besked om giltighet utomlands kan du få från handikapporganisationer eller respektive lands ambassad.

Ladda ner dokument
Regler för parkeringstillstånd
Senast uppdaterad: 2020-10-29