En kvinna i sjukvårdskläder hjälper en äldre man att gå i sitt vardagsrum.

Ansökan - steg för steg

Om du inte längre klarar din vardag på egen hand kan du ansöka om stöd och hjälp i hemmet. Du kan även ansöka om andra insatser, till exempel dagverksamhet, kontaktperson eller en plats på vård- och omsorgsboende.

Oavsett om du är ung eller gammal kan du beviljas stöd i form av hemtjänstinsatser. Stödet kan bestå av omsorgsinsatser och/eller serviceinsatser. För att få stöd i hemmet utreder vi och tar ett beslut om ditt behov.

Kontakta oss

Vid behov av hjälp i hemmet, kontakta biståndsenheten.

Telefon: 0921-62 000
Telefontid 8.45 – 9.30, måndag-onsdag samt fredag.

E-post: bistandsenheten@boden.se

Hjälp oss att bli bättre!

Har du synpunkter på vår verksamhet – framför den gärna till oss via vår blankett ”Synpunkten”. Vi tycker att det är värdefullt att få ta del av dina förslag, klagomål och beröm. Det ger oss en chans att förbättra och utveckla vår verksamhet.

Senast uppdaterad: 2024-01-29