Avgifter

Kommunfullmäktige beslutar om vilka avgifter för vård och omsorg som ska gälla i Bodens kommun. Hur stor avgiften blir beror på vilka insatser som beviljats, inkomster, bostadskostnad och förbehållsbelopp.

När du har beviljats hjälp i hemmet behöver vi uppgift om dina inkomster så att vi kan räkna ut vilken avgift du ska betala. Läs mer i broschyren Avgifter för vård och omsorg, Hjälp i hemmet.

Har du frågor kring avgifterna kontaktar du avgiftshandläggarna på telefon 0921-62884 eller 62718.

Har du andra frågor om dina insatser eller vill du ha en förändring av den hjälp du har idag, kontaktar du biståndsenheten på telefon 0921-62708.

 

 

 

Ladda ner dokument
Avgift för hemtjänst, 2023
Senast uppdaterad: 2023-01-16