På bilden är en person som sitter vid sin dator med penna, papper, telefon och frukt. Det är en bild till nyheten "E- tjänst för att söka ekonomiskt bistånd".

Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

Alla kan under kortare eller längre perioder i livet hamna i ekonomiska svårigheter. Om din inkomst inte räcker för att försörja dig eller din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd.

Ekonomiskt bistånd består av försörjningsstöd enligt riksnormen och livsföring i övrigt. Stödet är utformat för att täcka ett hushålls mest grundläggande behov. Ekonomiskt bistånd, tidigare socialbidrag, är den sista utvägen när alla andra alternativ är uttömda.

Du kan ha rätt till ekonomiskt bistånd om du inte själv kan tillgodose ditt behov eller få det tillgodosett på annat sätt och:

  • Du är folkbokförd i Boden eller vistas här tillfälligt och saknar egna medel till din försörjning
  • Du är arbetslös inskriven hos Arbetsförmedlingen och är aktivt arbetssökande
  • Du är sjukskriven och kan uppvisa aktuellt läkarintyg

Tänk på det här innan du ansöker om ekonomiskt bistånd

  • Om du har egna pengar ska du använda dem i första hand. Detta gäller även sparade pengar.
  • Om du har tillgångar, som till exempel bil eller om du äger din bostad, kan du behöva sälja det för att du ska få pengar till din försörjning.
  • Om du har sambo, är gift eller har registrerad partner är denne skyldig att försörja dig.
  • Om du har rätt till andra bidrag, från till exempel CSN, Försäkringskassan eller A-kassa, ska du vända dig dit i första hand.

Gör en provberäkning på Socialstyrelsens hemsida för att se om du har rätt till ekonomiskt bistånd. 

Så här ansöker du om bistånd

Du ansöker om försörjningsstöd månadsvis via e-tjänsten eller via blankett. Se till att ansökan är komplett ifylld och bifoga nödvändiga handlingar till de uppgifter du lämnar. När du skriver under ansökan godkänner du att vi gör kontroller hos olika myndigheter och register. Alla som ansöker om ekonomiskt bistånd registreras i socialregistret.

Via e-tjänst 

Ansökan gör du enklast via vår e-tjänst. Du behöver vara folkbokförd i kommunen och ha legitimation (ex BankID) för att kunna använda e-tjänsten. Om du inte har e-legitimation rekommenderar vi att du kontaktar din bank eller Skatteverket för att ordna ett. 

Via blankett

Ansökan lämnas in till socialförvaltningens reception i Stadshuset eller skickas via post: Socialförvaltningen IFO, 961 86 Boden

Ladda ner dokument
Ansökningsblankett ekonomiskt ...
Ladda ner dokument
Fastighetsuppgifter, komplemen...
Ladda ner dokument
Hyresvärdar i Boden
Ladda ner dokument
Manual för ansökan om ekonomis...
Senast uppdaterad: 2024-01-24