Person vid bil med Fixarnas och Bodens kommuns märkning.

Fixarna

Fixarna är en service som riktar sig till dig som är 70 år och äldre.  Vår service ska bidra till att förebygga fallolyckor i hemmet. 

Vad kan jag få hjälp med ?

Du kan få hjälp med enklare vaktmästartjänster som exempelvis:

  • Montera och kontrollera brandvarnare
  • Byta glödlampor, proppar, batterier och smörja lås i dörrar
  • Hämta och lämna saker i vinds- och källarförråd
  • Sandning och lättare snöröjning vid farstukvist eller balkong

Vi utför inte arbetsuppgifter som kräver yrkeskunnig hantverkare,  trädgårdsarbete/snöskottning eller uppgifter som normalt ingår i hemtjänst.

Vad kostar det att anlita Fixarna?

Tjänsterna är kostnadsfria om det tar maximalt 30 minuter att utföra. Om tjänsten tar längre tid kostar det 75 kronor per påbörjad timme. Betalning sker genom faktura.

Senast uppdaterad: 2023-09-27