På bilden är en person som sitter vid sin dator med penna, papper, telefon och frukt. Det är en bild till nyheten "E- tjänst för att söka ekonomiskt bistånd".

För dig som är god man och förvaltare

En god man eller förvaltare kan ge huvudmannen hjälp inom tre olika områden - bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person.

Det är tingsrätten som beslutar om godmanskap eller förvaltarskap ska anordnas för en enskild person och det är också tingsrätten som beslutar om vilka delar som ska ingå i uppdraget. På registerutdraget som en god man eller förvaltare får från överförmyndarnämnden framgår vilka delar som ingår i uppdraget. 

Färgbanner - vårdpersonal

Här hittar du det mesta du behöver veta:

Senast uppdaterad: 2024-04-04