En kvinna håller om en liten flicka som har en nalle i famnen.

Förmyndare

Personer under 18 år ska ha en förmyndare som ska bevaka deras rättigheter och bestämma hur deras tillgångar ska användas.

I normalfallet är det föräldrar eller vårdnadshavare som är förmyndare, men i särskilda fall kan en annan förmyndare utses. Det kan till exempel ske om föräldrarna missköter sitt barns ekonomi eller om föräldrarna avlider innan barnet blivit myndigt.

Alla föräldrar som har barn under 18 år står under överförmyndarens tillsyn om de är förmyndare. Om barnet ska företa vissa rättshandlingar krävs att överförmyndarens samtycke inhämtas. Detta gäller exempelvis om förmyndaren för barnets räkning ska:

  • ta ut pengar från spärrat konto.
  • köpa eller sälja fastighet, tomträtt eller bostadsrätt.
  • bevaka rätt vid bodelning/arvskifte.
  • ta emot en gåva som rör fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt.
Senast uppdaterad: 2024-04-08