En hand sträcker fram ett ihopvikt papper.

Förvaltarfrihetsbevis

Förvaltarfrihetsbevis är ett intyg som visar att du inte har någon förvaltare. Förvaltarfrihetsbeviset utfärdas av överförmyndaren i den kommun där du är folkbokförd.

Beviset kan krävas av myndigheter när du exempelvis ansöker om vissa tjänster, om du ska bli fastighetsmäklare eller advokat eller om du ska vara ansvarig utgivare av periodisk skrift.

Ansöka om förvaltarfrihetsbevis

Du kan ansöka skriftligen eller per telefon. Du behöver inte ange anledning till att du behöver ett intyg om förvaltarfrihet. Lämna namn, adress och personnummer. Vi kontrollerar att du är folkbokförd i Bodens kommun och skriver ut och skickar beviset till dig om du inte vill hämta det personligen i Stadshusets Medborgarservice.

Förvaltarfrihetsbeviset utfärdas utan avgift.

Skicka din ansökan till:
Överförmyndarnämnden
Bodens kommun
961 86 BODEN

Telefon 0921-628 16
E-post: ofn@boden.se  

 

Senast uppdaterad: 2024-04-04