God man för ensamkommande barn

Den som är under 18 år och har kommit till Sverige utan sina föräldrar, eller någon annan ansvarig vuxen, och som inte har fått uppehållstillstånd, är ett ensamkommande barn. Man räknas även som ett ensamkommande barn om man har kommit hit med en förälder eller annan ansvarig vuxen, och sedan lämnats ensam innan man har fått uppehållstillstånd.

Ett ensamkommande barn har rätt att få en god man som företrädare. Gode mannen företräder barnet både som vårdnadshavare och förmyndare. Det innebär att han eller hon ansvarar för och företräder barnet i både personliga och ekonomiska frågor. Gode mannen ansvarar inte för den dagliga omvårdnaden och har inte heller någon försörjningsplikt. Gode mannen ska se till att barnet får det stöd som han eller hon behöver och har rätt till under sin första tid i Sverige. Exempelvis ska en god man hjälpa till i kontakten med Migrationsverket, ansöka om aktuella bidrag som studiestöd, barnbidrag, försörjningsstöd och se till att barnet har ett fungerande boende och får hälso- och sjukvård när han eller hon behöver det. Gode mannen företräder endast det ensamkommande barnet. Han eller hon representerar inte och är inte anställd av någon myndighet.

Överförmyndarnämnden utser en god man för ensamkommande barn som vistas i kommunen. Överförmyndarnämnden ansvarar också för tillsynen över dessa gode män, det vill säga kontrollerar så att de sköter sina uppdrag.

Senast uppdaterad: 2021-07-02