Hemsjukvårdspersonal ute och promenerar med brukare.

Hjälp i hemmet

När du av olika anledningar i livet behöver stöd, hjälp eller service i hemmet kan Bodens kommun bistå med detta för att du fortsatt ska klara dig hemma i vardagen.

För att kunna hjälpa dig på bästa sätt i ditt hem finns verksamheter med olika funktioner i Bodens kommun, som riktar sig till dig som behöver hjälp i hemmet.

Några av dessa är hemtjänsten, rehabenheten och Bodens kommuns trygghetslarm. Hemtjänsten är basen i kommunens verksamhet bland äldre och personer med funktionsvariationer, och innebär att du får hjälp med service och omvårdnad i ditt vanliga boende. Rehabenheten arbetar med rehabilitering för att hjälpa dig bibehålla, förbättra eller återfå förmågor som du önskar och har behov av för att klara ditt vardagliga liv. Bodens kommuns trygghetslarm, är till för dig som behöver kalla på hjälp i akuta situationer samt för att du ska kunna känna ökad trygghet i din bostad. 

 

 

Senast uppdaterad: 2023-09-27