Kommunal hälso- och sjukvård

Socialnämnden är vårdgivare och ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser för medborgare över 18 år, som ges av sjuksköterska, distriktssköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och undersköterskor med delegering  inom kommunens särskilda boenden, dagverksamhet, socialpsykiatri och i det egna hemmet.  

Ansvaret gäller bland annat för den vård och behandling som ges till brukare och patienter samt för de krav som ställs på läkemedelshantering, rehabilitering, dokumentation och anmälan av skador i hälso- och sjukvårdsverksamheten. Uppdraget bevakas av Medicinskt ansvarig sjuksköterska inom kommunen (MAS). Inom kommunen finns också medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR). MAR ansvarar för att den kommunala rehabiliteringen inom hälso- och sjukvård bedrivs på ett säkert sätt med god kvalitet samt samordning av hjälpmedel. För utförande av rehabiliteringsinsatser finns legitimerade arbetsterapeuter och fysioterapeuter.  För alla läkarinsatser ansvarar  Region Norrbotten. 

Hemsjukvård 

När man inte på egen hand eller med stöd kan ta sig till hälsocentral kan man få hjälp med hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet, hemsjukvård. Den bedrivs dygnet runt årets alla dagar och gäller för personer som är 18 år och äldre. Genom hemsjukvården kan du få hjälp med vissa sjukvårdsinsatser och beroende på vilken hjälp du behöver får du besök av distriktssköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut.  

Du kan till exempel få hjälp med: 

 • läkemedelshantering. 
 • omläggning. 
 • provtagning. 
 • rehabilitering och habilitering. 
 • anpassning av boendemiljö och intyg om bostadsanpassning. 
 • vård i livets slutskede. 

Vem kan få hemsjukvård? 

Du kan ha rätt till hemsjukvård om du är över 18 år och på grund av sjukdom och funktionsnedsättning av psykisk eller fysisk art inte själv, eller med hjälp av närstående, kan ta dig till hälsocentralen. 

 • Inför för ett beslut om hemsjukvård sker en samordnad individuell planering (SIP) antingen på sjukhus, hälsocentral eller i hemmet i samråd med kommunen och region  Norrbotten.  Du och närstående får möjlighet att vara delaktig i planeringen.  
 • När ditt behov av hemsjukvård upphör skrivs du ut men kan söka på nytt om det blir aktuellt. Kontakta din hälsocentral eller ditt sjukhus. 

Kontakt 

 • I särskilda boenden finns sjuksköterska dagtid mån –fre. Kvällar , helger och nätter finns alltid en sjuksköterska att tillgå. 
 • I hemsjukvården når du sjuksköterska dagtid ,kvällar, helger och nätter på det telefonnummer du fick vid inskrivningen i hemsjukvården. 
 • Telefonnummer till landstingets sjukvårdsrådgivning: 1177.

Avgifter 

Hembesök av distriktssköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut kostar för närvarande 250 kronor per besök. Om du är inskriven som hemsjukvårdspatient i hemsjukvården avgår en avgift av 300 kr i månaden. Avgiften ingår i kommunens maxtaxa. Det tillkommer en avgift för vissa hjälpmedel utskrivna av arbetsterapeut eller fysioterapeut. 

Senast uppdaterad: 2024-01-04