Detaljbild på spiraltrappa.

Missbruk och beroende

Har alkohol eller droger blivit ett bekymmer för dig eller någon i din närhet? Tveka inte att ta kontakt!  Kommunen arbetar förebyggande och med stöd och behandling.

Ansökan vuxna

Till Team mottagning kan du vända dig för att få råd och stöd i din situation.  Ta kontakt via telefon 0921-629 99 för rådgivning eller ansökan.

Det går även bra att lämna in ansökan via vår e-tjänst. Om du använder e-tjänsten under kvällar och helger tas din ansökan emot nästkommande vardag.

Länk till e-tjänst

Orosanmälan vuxna

Om du känner oro eller misstänker att en vuxen person i din omgivning far illa på grund av beroende eller missbruk kan du anmäla det till oss på Team mottagning på tfn 0921-629 99. 

OBS! Om du anser att faran är akut ska du ringa 112.

För att få en så tydlig bild som möjligt av hur personen har det är det viktigt att du lämnar alla uppgifter du har. Om du efter att du gjort en anmälan får kännedom om nya och viktiga uppgifter ska du helst anmäla den nya oron.

Om du inte har anmälningsskyldighet har du möjlighet att göra en anonym anmälan. Då ska du inte uppge ditt namn när du kontaktar oss, du kan inte i efterhand uppge att du vill vara anonym.

När vi tagit emot din anmälan gör vi en bedömning för att avgöra om personen är i behov av omedelbart stöd eller skydd. Under den så kallade aktualiseringen får vi enbart ha kontakt med personen som anmälan avser och med anmälaren. Som privatperson har du inte möjlighet att få återkoppling då den information som framkommer under en aktualisering eller utredning lyder under sekretesslagen. Det innebär att vi inte får lämna ut uppgifter till enskilda utan samtycke från den vuxne.

Socialtjänstlagen bygger på frivillighet och därför leder inte alltid en anmälan till att personen tackar ja till stöd. I allvarliga fall kan det bli aktuellt med tvångsåtgärder.

Om du använder e-tjänsten under kvällar och helger tas din anmälan emot nästkommande vardag. 

Länk till e-tjänst

Senast uppdaterad: 2024-04-04