En kvinna pratar i telefonen och har en dator framför sig.

Överförmyndarenheten

Kontakta överförmyndarenheten om du har frågor som gäller godmanskap, förvaltarskap eller förmynderskap. 

Telefon

Överförmyndarenheten har telefontid två dager i veckan. Övrig tid kan meddelande lämnas via e-post eller via kommunens Medborgarservice, 0921-62 000.‚Äč

Telefontid, 0921-628 16
Måndag 13.00 – 14.30  
Torsdag 08.00 – 09.30 

Handlingar kan lämnas och hämtas i  kommunens Medborgarservice.

Boka tid om du vill träffa en  handläggare.

Telefon för granskningsfrågor
Granskningstelefonen är tillsvidare stängd för inkommande samtal. Nu fokuserar handläggarna på att granska årsräkningar och redogörelser.
Har du frågor om förteckningar, årsräkningar, sluträkningar eller redogörelser är du välkomna att mejla oss.

Adress

Besöksadress 
Stadshuset, Kyrkgatan 24 

Postadress 
Överförmyndarnämnden
Bodens kommun 
961 86 Boden

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden är den kommunala myndighet som har i uppdrag att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Syftet med tillsynen är att förhindra att barn eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Tillsynen regleras i föräldrabalkens bestämmelser.

I nämndens uppdrag ingår också att utreda behov av god man och förvaltare och i vissa fall utse gode män, bland annat för ensamkommande barn och bortavarande personer.

Senast uppdaterad: 2024-06-12