Steg sex

Steg 06 - steg för steg- guide söka ekonomiskt bistånd

Del 3 i ansökan

Fyll i övriga uppgifter, har du en god man eller förvaltare. Är du i behov av en tolk?

OBS! Steg sex ska endast fyllas i om du har en medsökande.

Gå till steg sju genom att klicka här.

Senast uppdaterad: 2022-02-04