Steg sju

Steg 07 - steg för steg- guide söka ekonomiskt bistånd

Del 4

Fyll i om du arbetar, studerar, deltar i behandling eller i annan sysselsättning.

OBS! Steg sju ska endast fyllas i om du har en medsökande.

Gå till steg åtta genom att klicka här.

Senast uppdaterad: 2022-02-04