En kvinna som sitter på en säng framför ett fönster med ryggen mot kameran.

Tillfälliga godmanskap

God man vid motstridiga intressen

En god man kan utses när det finns motstridiga intressen mellan en god man och en huvudman eller mellan en förmyndare och en omyndig. Det kan till exempel handla om att gode mannen och huvudmannen är delägare i samma dödsbo eller att en förmyndare vill ge en gåva till sitt omyndiga barn. Överförmyndarnämnden fattar beslut om godmanskap i sådana här situationer och det är till överförmyndarenheten du vänder dig om du vill ansöka om denna typ av godmanskap.

God man för bortavarande eller okända personer

Om en person är ”bortavarande eller okänd” kan en god man utses. Med bortavarande menas personer som försvunnit. God man kan också utses för personer som är dödsbodelägare eller testamentstagare när man inte vet var personen finns. Överförmyndarnämnden fattar beslut om godmanskap i sådana här situationer och det är till överförmyndarenheten du vänder dig om du vill ansöka om denna typ av godmanskap.

Senast uppdaterad: 2024-04-04