Stöd & omsorg

Stöd i vardagen

Alla ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv, oavsett förutsättningar eller ålder. Bodens kommun kan hjälpa dig.

Introduktion vårdpersonal

Din uppgift blir att ge stöd, vård och omsorg till människor som av olika anledningar behöver det.

Akut hjälp

Alla invånare i Boden kan vända sig till socialtjänsten för att få stöd och hjälp i svåra situationer.

Familj och relationer

Här kan du läsa om vilket stöd och hjälp du som barn, förälder eller familj kan få av Bodens kommun.

Psykisk ohälsa

Du som lider av psykisk ohälsa kan få stöd och hjälp i olika former för akut lindring eller rehabilitering efter långvariga besvär.

Synpunkter och klagomål

För att bli bättre på service av hög kvalitet tar Bodens kommun gärna emot dina synpunkter på verksamheten.

Funktionsvariationer

Alla människor, oavsett funktionsvariation, har rätt att vidga sitt sociala nätverk och delta i samhällslivet på samma villkor.

Arbete och sysselsättning

Ett viktigt mål är att alla vuxna utifrån sin förmåga ska vara delaktiga i arbetslivet och ta ansvar för sin försörjning.

Boenden

Det finns olika sorters boenden för dig som på grund av ålder eller funktionsvariation behöver ett särskilt boende.