Stöd & omsorg

Synpunkter och klagomål

För att bli bättre på service av hög kvalitet tar Bodens kommun gärna emot dina synpunkter på verksamheten.

Akut hjälp

Alla invånare i Boden kan vända sig till socialtjänsten för att få stöd och hjälp i svåra situationer.

Introduktion vårdpersonal

Din uppgift blir att ge stöd, vård och omsorg till människor som av olika anledningar behöver det.

Familj och relationer

Här kan du läsa om vilket stöd och hjälp du som barn, förälder eller familj kan få av Bodens kommun.

Stöd i vardagen

Alla ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv, oavsett förutsättningar eller ålder. Bodens kommun kan hjälpa dig.

Funktionsvariationer

Alla människor, oavsett funktionsvariation, har rätt att vidga sitt sociala nätverk och delta i samhällslivet på samma villkor.

Psykisk ohälsa

Du som lider av psykisk ohälsa kan få stöd och hjälp i olika former för akut lindring eller rehabilitering efter långvariga besvär.

Boenden

Det finns olika sorters boenden för dig som på grund av ålder eller funktionsvariation behöver ett särskilt boende.

Arbete och sysselsättning

Ett viktigt mål är att alla vuxna utifrån sin förmåga ska vara delaktiga i arbetslivet och ta ansvar för sin försörjning.