En kvinna står vid en stor whiteboard och visar två män vad det står på den att de ska göra för sysslor idag.

Kommunala arbetsmarknadsinsatser

För att underlätta inträdet på arbetsmarknaden erbjuder kommunen arbetsmarknadsinsatser av olika slag.

Arbetsförmedlingen eller socialförvaltningen kan anvisa personer för deltagande i kommunala arbetsmarknadsinsatser. Du kan inte själv ansöka om deltagande.

Målsättning med arbetsmarknadsinsatser är att stärka enskilda deltagares möjligheter att gå vidare till studier eller arbete.

Prioriterade målgrupper är: ungdomar, nyanlända invandrare, funktionsnedsatta samt personer med annan problematik som innebär svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadsinsatser kan vara:

  • Arbetsförberedande aktiviteter och projekt.

  • Praktikplatser.

  • Tillfälliga anställningar i kommunen för att få arbetslivserfarenhet.

Du kan läsa mer på om arbetsmarknadsinsatser på Jobbcenters hemsida.

Senast uppdaterad: 2024-05-23