Personal och boende på Åcenter sitter och fikar och skrattar.

Boenden

I Bodens kommun finns det flera olika sorters boenden för dig som på grund av ålder eller funktionsnedsättning behöver ett särskilt boende.

Boenden för dig som är äldre

Det finns många olika typer av boenden för dig som äldre. Det kan till exempel vara vård- och omsorgsboende eller ett trygghetsboende för seniorer.

Boenden för dig med funktionsvariation

Du som har en funktionsnedsättning och är i behov av boende kan ansöka om bostad i grupp-, service- eller stödboende beroende på din funktionsnedsättning och ditt behov av stöd och hjälp.

Senast uppdaterad: 2023-09-27