två män bryter arm

Funktionsvariationer

Du som bor i Boden ska kunna vara självständig och delaktig utifrån dina egna förutsättningar. Här hittar du information om hur kommunen kan hjälpa dig när du har behov av stöd och hjälp i vardagslivet.

Att leva med en funktionsnedsättning innebär att man på grund av skada eller sjukdom har svårt att fungera utan hjälp. Du som har en funktionsnedsättning kan ha rätt att få stöd och service för att kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.

En funktionsnedsättning kan vara fysisk, neuropsykiatrisk eller intellektuell. Det är vanligt att ha flera funktionsnedsättningar samtidigt. 

Alla insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och enligt Socialtjänstlagen (SoL) är behovsprövade. Det betyder att kommunens LSS-handläggare alltid gör en utredning för att se hur hjälpbehovet kan tillgodoses.

Senast uppdaterad: 2023-09-28